صبا فولاد گیلان
صبا فولاد گیلان

مرکز فروش و خدمات فولاد مبارکه اصفهان در استان گیلان

صبا فولاد گیلان
صبا فولاد گیلان

دارای انبار امانی و ارائه خدمات بارگیریو تخلیه

خدمات قابل ارائه در شرکت صبا فولاد گیلان

 • خدمات برش کویل گرم
 • خدمات برش کویل سرد
 • خدمات برش کویل گالوانیزه
 • خدمات برش کویل اسید شوئی
 • انبار امانی

نحوه ارتباط با صبا فولاد گیلان

آدرس : رشت . شهر صنعتی


تنها مرکز فروش و خدمات فولاد مبارکه در استان گیلان

ارائه محصولات فولاد مبارکه در سراسر کشور
برش دستگاه گرم

این دستگاه قابلیت برش کویل گرم از ضخامت 3 میلی متر الی 15 میلی متر را دارد

برش دستگاه سرد

این دستگاه قابلیت برش از ضخامت 0.3 میلی متر الی 3 میلی متر را دارد

برش دستگاه اسیدشوئی

این دستگاه قابلیت برش از ضخامت 3 میلی متر الی 15 میلی متر را دارد

برش دستگاه رنگی

این دستگاه قابلیت برش از ضخامت 0.3 میلی متر الی 3 میلی متر را داردارائه خدمات برشکاری

انجام برش عرضی محصولات فولادی (کویل گرم ، کویل سرد ، کویل گالوانیزه ، کویل اسیدشوئی ، کویل رنگی )
 • محصول رنگی و گالوانیزه
  13961219-16124369
 • محصول قلع اندود
  قلع
 • محصول سرد
  941771410405635-1502094654
 • محصول گرم و اسیدشوئی
  0--1
 • ورق قلع اندود
  قلع

تاریخچه
تاریخچه

تاریخچه صبا فولاد گیلان

این شرکت در سال 13 در اداره ثبت استان گیلان تاسیس شد و فعالیت خود را بعنوان تنها مرکز فروش و خدمات فولاد مبارکه اصفهان با توزیع محصولات در بین مصرف کنندگان نهایی در سراسر کشور آغاز نمود

خرید قالب ←

با ما در تماس باشید!

با ما در تماس باشید!

خـدمـات شـرکـت مـا

برش انواع محصولات فولادی
تخلیه و بارگیری محصولات فولادی
خرید و فروش محصولات فولادی